ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сайт http://chocoboom.com.ua/ – платформа для розміщення Пропозицій про продаж Товару Продавцем.

Товар  – товари, інформацію про продаж яких Продавець розмістив на Сайті. 

Пропозиція інформація, яка розміщена Продавцем на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачами Сайту. Пропозиція включає в себе: інформацію про товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару. Умови Пропозиції визначаються Продавцем та можуть змінюватися до моменту підтвердження замовлення. Пропозиція не є офертою Продавця, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару Користувачем. 

Замовлення пропозиція Користувача спрямована Продавцю через Сайт з проханням продати Товар.

Користувач – фізична особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або оформляє Замовлення.

Продавець  ФОП Назар Уляна Ярославівна – фізична особа підприємець, яка розміщує на Сайті Пропозиції про продаж Товару. 

Покупець фізична особа, яка отримала підтвердження Замовлення від Продавця. 

Одержувач – Покупець або інша фізична особа, уповноважена отримати Товар. 

Сторони Продавець і Користувач та/або Покупець.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода містить умови користування Сайтом, регламентує порядок використання Сайту, порядок оформлення Замовлення, політику конфіденційності та захисту персональних даних.

1.2. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті та/або оформлення Замовлення. Реєстрація Користувача на Сайті та/або оформлення Замовлення означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту.

1.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, в тому числі технічні та друкарські помилки, які можуть бути виявлені в Пропозиціях, а також в інших матеріалах та інформації, що містяться на Сайті. Продавець докладає всіх можливих зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщених на Сайті Пропозицій, матеріалів та інформації. 

1.4. Користувач має право переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання за умови посилання на Сайт.  Будь-яке використання інформації з Сайту для громадських та/або комерційних цілей на інших сайтах та/або в комп'ютерних мережах без згоди Продавця забороняється. 

1.5. З метою покращення роботи Сайту Користувачі та Покупці можуть звертатися до Продавця з будь-якими питаннями, претензіями, побажаннями та з будь-якої іншою інформацією, що стосується Сайту та/або Пропозицій, розміщених на Сайті. 

1.6. Угода користувача вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Продавцем. Дану Угоду може бути змінено та/або доповнено Продавцем в односторонньому порядку без будь-якого попередження Користувача та/або Покупця. Дана Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

 

2. ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Сайт. Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити Замовлення шляхом заповнення відповідної форми, встановленої Продавцем. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції. Замовлення Користувача розглядається Продавцем протягом 3 (трьох) робочих днів.

2.2. У разі підтвердження Продавцем Замовлення Користувача, таке Замовлення вважається прийнятим Продавцем і підлягає виконанню. 

2.3. Продавець має право не підтвердити Замовлення Користувача у разі відсутності у нього можливостей продажу Користувачеві відповідного Товару, в тому числі у зв’язку з відсутністю відповідного Товару на складі Продавця, зміною Пропозицій або з будь-яких інших підстав.

2.4. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. 

2.5. Умови Пропозиції можуть змінюватися до моменту підтвердження Замовлення Продавцем.

2.6. Якщо умови Пропозиції змінюються, то такі зміни встановлюються однаковими для всіх Користувачів і вважаються новою Пропозицією.

2.7. При реєстрації на Сайті та оформленні Замовлення Користувач зобов’язується надати достовірні й точні відомості про себе та достовірні й точні контактні дані. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних у Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею не того Товару, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця та/або Продавець має право розірвати Угоду про продаж відповідного Товару.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець має право:

3.1.1. Отримувати від Користувача та/або Покупця інформацію, необхідну для здійснення продажу Товару за цією Угодою, в тому числі персональні дані; 

3.1.2. Отримати від Покупця оплату за Товар в розмірі та в порядку, передбачених цією Угодою;

3.1.3. Змінювати Пропозиції та умови цієї Угоди.

3.2. Продавець зобов'язується:

3.2.1. Виконувати умови цієї Угоди;

3.2.2. Забезпечити Користувачам та Покупцям отримання інформації про Товар.

3.3. Користувач та/або Покупець має право:

3.3.1. Оформляти замовлення на Сайті;

3.3.2. Одержати необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Товар, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору;

3.3.3. Отримати Товар належної якості в порядку та відповідно до умов цієї Угоди;

3.3.4. Вимагати від Продавця виконання умов цієї Угоди.

3.4. Користувач та/або Покупець зобов'язується:

3.4.1. Надавати Продавцю інформацію, необхідну для здійснення продажу Товару за цією Угодою, в тому числі персональні дані; 

3.4.2. Своєчасно вносити оплату за Товар в розмірах і в порядку, передбачених цією Угодою.

3.5. Сторони також мають інші права та обов’язки, визначені цією Угодою та законодавством України. 

 

4. ЦІНА ТОВАРУ. СПОСОБИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару зазначається на Сайті.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

4.3. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

4.4. Способи оплати та доставки Товару зазначено на Сайті у розділі «Оплата і доставка». 

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів.

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

5.1. Продавець забезпечує кожному Користувачу та Покупцю одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про Товар шляхом донесення до їхнього відома інформації про Товар, що розміщена на Сайті або безпосередньо на Товарі або упаковці або в документах, що додаються до Товару. 

5.2. У разі необхідності Користувач та/або Покупець може звернутися до Продавця для отримання інформації про Товар за допомогою засобів зв’язку, зазначених на Сайті.

5.3. Продавець гарантує якість Товару, розміщеного на Сайті.

5.4. Покупець має право на повернення Товару неналежної якості (пошкодженого чи неякісного), що був придбаний на Сайті. У разі виявлення пошкоджень Товару при його отриманні чи у разі, якщо Товар виявився неякісним, Покупець зобов’язаний негайно повідомити Продавця безпосередньо при отриманні Товару або засобами зв’язку, зазначеними на Сайті. 

5.5. При поверненні Покупцем Товару неналежної якості за фактом отримання такого Товару і підтвердження неналежної його якості Продавець повертає Покупцю грошові кошти в сумі, що була сплачена Покупцем за придбаний Товар.

5.6. Отримання Товару Покупцем або Одержувачем підтверджує відсутність будь-яких пошкоджень Товару, наявність усієї необхідної документації та інформації про Товар та обізнаність Покупця/Одержувача з усією інформацією та умовами, що викладено в таких документах. 

5.7. Термін придатності Товару вказується на Сайті та/або на упаковці та/або в супровідних документах, які додаються до кожної одиниці Товару. 

5.8. Продавець не несе відповідальності, якщо Товар втратив споживчі властивості внаслідок неналежного зберігання, транспортування чи інших дій Покупця та/або третіх осіб.

5.9. Продавець гарантує дотримання ним Закону України «Про захист прав споживачів».

 

6. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Продавець зобов’язуються з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала Користувачем цього Сайту та/або придбала Товар на Сайті.

6.2. Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту та Покупців є ФОП Назар Уляна Ярославівна. 

6.3. Продавець збирає та здійснює обробку тільки тих персональних даних, які Користувач надає добровільно як суб'єкт персональних даних у процесі використання Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до даної Угоди. 

6.4. Оформлюючи Замовлення та/або зазначаючи персональні дані у відповідних формах на Сайті Користувач дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». 

6.5. Продавець збирає мінімальний обсяг інформації, необхідний виключно для виконання Замовлення суб'єкта персональних даних. Користувач може не вказувати персональні дані в полях, які не є обов’язковими для заповнення. 

6.6. Продавець збирає як основні персональні дані, такі як прізвище, м'я, по батькові, адреса та електронну адресу, номер контактного телефону, так і вторинні (технічні) дані - файли cookie, системна інформація, інформація про з'єднання тощо.

6.7. Користувач/Покупець погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза межами регулювання Продавця. Продавець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

6.8. Продавець здійснює обробку персональних даних Користувачів та Покупців з метою виконання Замовлень, а також здійснює обробку будь-якої зібраної через Сайт інформації з метою покращення Сайту, його доопрацювання, для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить чинному законодавству України.

6.9. Адміністрація сайту зберігає персональні дані Користувачів та Покупців протягом терміну, необхідного для їх обробки.

6.10. Цією Угодою Користувач/Покупець дає згоду на включення добровільно наданих ним персональних даних до бази персональних даних Продавця, а також дає згоду на вчинення володільцем бази персональних даних, всіх дій, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів, є збором і обробкою його персональних даних у картотеках та/або інформаційно-телекомунікаційних системах відповідно до зазначеної вище мети. 

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання виникло через форс-мажорні обставини (дії непереборної сили, які не залежать від волі Сторін) при умові, що ці форс-мажорні обставини безпосередньо впливають на невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою.

7.2. Форс-мажорними обставинами визнаються наступні дії та (або) події: землетруси, повені, інші надзвичайні події, які визнаються форс-мажорними обставинами відповідно до законодавства України.

7.3. Якщо Сторона затримує виконання або не виконує свої зобов’язання через форс-мажорні обставини, вона повинна надати іншій Стороні протягом 3 (трьох) календарних днів від моменту виникнення форс-мажорних обставин, письмове повідомлення про таку затримку чи невиконання разом із підтвердженням фактів, на підставі яких вона заявляє про виникнення форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності.

7.4. Виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним органом.